Vårt erbjudande

SEO Kompetens vill arbeta resultatinriktat. Vi sätter gärna upp bestämda mål
tillsammans med kunden och arbetar sedan för att uppnå målen.

Exempel på konkreta mål kan vara:

Optimera nyckelord

Se till att kundens viktiga sökord rankas topp tio på Google

Öka besökare

Fördubbla trafikmängden till hemsidan.

E-handel

Öka omsättningen i e-handeln med ett visst antal procent

Sociala medier

Nå ut till ett visst antal människor med särskilda budskap.

seog

Konkreta mål är bra. De går att mäta. I den digitala världen kan man mäta alla prestationer och det underlättar för kunden att förstå om investerade pengar gör någon nytta eller inte.

Beroende på vilka mål som är satta, arbetar vi med olika insatser. Dessa är:

 

Sökmotoroptimering.

SEO (search engine optimization). Alltså sökmotoroptimering. I denna tjänst ingår analys av kundens hemsida, där ingår kontinuerlig mätning av trafikmängd och alla tänkbara aspekter på den. Där ingår praktisk optimering (alltså skrivarbete) av texter på hemsidan. Där ingår självklart optimering av tekniken bakom hemsidan. Där ingår även byggande av organiska, verkliga länknätverk från andra sidor till kundens hemsida. Det är ett långsiktigt arbete som kräver kontinuerlig uppdatering och ständig tillsyn.

Utgångspris: 2 500 kronor/ månad. (Det gäller för en “standard”-sida. Mer omfattande sidor kräver mer arbete)

 


 

Inlägg.

Ett inlägg kan vara ett reportage som publiceras på kundens hemsida eller på någon av SEO Kompetens egna plattformar. Har två syften: stärka kundens hemsida för bättre ranking och för användande för positiv spridning i sociala medier. Det kan också vara en videoartikel. Då är syftet enbart att nå långt med ett budskap i sociala medier.

Kostnad per inlägg: 5 000 kronor.

 


 

Spridning.

Vill man ha stor spridning av ett budskap i sociala medier är det bästa sättet att använda ett text/bild-reportage eller en videoartikel och sponsra det med extra pengar. SEO Kompetens använder flera sociala plattformar. Men Facebook och Instagram är de allra vanligaste. Vi har skaffat oss djup kunskap och stor erfarenhet av att hantera kampanjer på sociala medier. En kampanj utformad av oss ger optimal spridning. Pris: vi har två prismodeller för sociala medier. Antingen betalar kunden 20 öre per nådd person, eller den faktiska annonskostnaden + 10 procent i administrationsavgift.

Kontakta oss för en offert
Vi svarar oftast inom 1-2 arbetsdagar

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande